ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NAOSCare membership

เมื่อคุณสแกน QR Code ที่ผลิตภัณฑ์คุณจะได้รับคะแนนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณสแกนสะสมเข้า NAOSCare membership โดยคุณสามารถขอเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นของรางวัลได้ตามเงื่อนไขวิธีสะสมคะแนนผ่าน NAOSCare

การสะสมคะแนนและการแลกรางวัล

(1) สแกนคิวอาร์โค้ดที่ผลิตภัณฑ์ 1 ครั้ง รับคะแนนตามที่ระบบกำหนด โดยสามารถเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อบันทึกคะแนน
(2) ผู้แลกของรางวัลจะต้องระบุและยืนยันข้อมูลการจัดส่งที่ถูกต้อง หากทำการแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
(3) จัดส่งของรางวัลภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัล
(4) หากไม่ได้รับของรางวัลภายใน 45 วัน สามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามการจัดส่งได้ทาง Facebook Institut Esthederm Thailand หรือ contact.Esthederm@th.naos.com
(5) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือพัสดุตีกลับ อันเกิดจากการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เซ็นรับของภายในระยะเวลาที่ทางผู้ขนส่งกำหนด
(6) การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ มอบให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า