N°1

ค้นหาผิวในอุดมคติ:

ขั้นตอนนี้เริ่มด้วยการเรียนรู้ปัญหาที่ผิวของคุณกำลังเผชิญ โดยการตอบคำถามต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม โดยท่านสามารถปรึกษาได้ทั้งในช่องทางออนไลน์และที่ร้านค้า โดยเราจะหาปัญหาและคำตอบของปัญหาร่วมกัน เพื่อเลือกวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับผิว การใช้ชีวิต และช่วงวัยของเราที่สุด

N°2

การให้คำแนะนำ:

ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิว สาเหตุของปัญหาที่กำลังเผชิญ วิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นและผลลัพท์ที่คุณจะได้รับ

N°3

สัมผัสประสบการณ์การปรนนิบัติผิวแสนวิเศษ:

ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจะนำพาคุณเข้าสู่โลกของความผ่อนคลายเพื่อประสิทธิภาพในการบำรุง จากนั้นจะทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกแต่อ่อนโยนด้วยท่วงท่าการปรนนิบัติเฉพาะจากแองสติตู เอสเธอเดิร์มเพื่อให้ผิวสามารถรับการบำรุงได้เต็มที่หลังจากเผยผิวออกมาแล้วผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจเช็คสภาพผิวของคุณอีกครั้งเพื่อเลือกวิธีการปรนนิบัติในขั้นตอนการบำรุงที่เหมาะสมต่อไป

N°4

แนะนำผลิตภัณฑ์:

เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณของคุณจะช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคุณ ณ เวลานั้นและแนะนำท่วงท่าการปรนนิบัติผิวที่คุณสามารถทำเองได้เพื่อให้การบำรุงผิวของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด